Signatur: Ghana

Aus Moneypedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Signaturen auf Banknoten von Ghana
 
Nr. Signatur Signatur SCWPM Nr. Nominal / Datum
1 DIRECTOR

Ghana Sign 1a.jpg

Charles Edward Osei
GOVERNOR

Ghana Sign 1b.jpg

Alfred Eggelston
P-1a
P-2a
P-2b
P-3a
P-3b
P-4
10 Shillings (01.07.1958)
1 Pound (01.07.1958)
1 Pound (01.07.1959)
5 Pounds (01.04.1958)
5 Pounds (01.04.1959)
1.000 Pounds (01.07.1958)
2 DIRECTOR

Ghana Sign 1a.jpg

Charles Edward Osei
GOVERNOR

Ghana Sign 2b.jpg

Hubert Kessels
P-1b
P-1c
P-2c
P-2d
P-3c
P-3d
10 Shillings (01.07.1961)
10 Shillings (01.07.1962)
1 Pound (01.07.1961)
1 Pound (01.07.1962)
5 Pounds (01.07.1961)
5 Pounds (01.07.1962)
3 GOVERNOR

Ghana Sign 3.jpg

William Marmon Quao Halm
P-1d
P-5a
P-6a
P-7a
P-8a
P-9a
P-9Aa
10 Shillings (01.07.1963)
1 Cedi ND (1965)
5 Cedis ND (1965)
10 Cedis ND (1965)
50 Cedis ND (1965)
100 Cedis ND (1965)
1.000 Cedis ND (1965)
4 GOVERNOR

Ghana Sign 4.jpg

Albert Adomako
P-10a
P-11a
P-12a
1 Cedi (23.02.1967)
5 Cedis (23.02.1967)
10 Cedis (23.02.1967)
5 GOVERNOR

Ghana Sign 5.jpg

Jonathan H. Frimpong-Ansah
P-10b, c, d
P-11b
P-12b, c
P-13a
P-14a
P-15a
P-16a
1 Cedi (1969 - 1971)
5 Cedis (08.01.1969)
10 Cedis (1969 & 1970)
1 Cedi (02.01.1973)
2 Cedis (21.06.1972)
5 Cedis (02.01.1973)
10 Cedis (02.01.1973)
NL Commissioner for Finance

Ghana Sign nla.jpg

Ignatius Kutu Acheampong
Governor Bank of Ghana

Ghana Sign nlb.jpg

Dr. Amon Nikoi
P-NL 1 Cedi Bond (1976)
6 GOVERNOR

Ghana Sign 6.jpg

Dr. Amon Nikoi
P-13b, c
P-14b, c
P-15a, b
P-16b - e
1 Cedi (02.01.1975 & 76)
2 Cedis (1972 - 1977)
5 Cedis (1975 - 1977)
10 Cedis (1973 - 1977)
7 GOVERNOR

Ghana Sign 7.jpg

Alex E. K. Ashiabor
P-13d
P-14c
P-15b
P-16f
P-17a, b
P-18a - d
P-19a, b, c
P-20a - d
P-21a, b, c
P-22a, b
1 Cedi (02.01.1978)
2 Cedis (02.01.1978)
5 Cedis (1977 & 1978)
10 Cedis (02.01.1978)
1 Cedi (1979 & 1982)
2 Cedis (1979 - 1982)
5 Cedis (1979-1982)
10 Cedis (1979 - 1982)
20 Cedis (1979 -1982)
50 Cedis (1979 & 1980)
8 GOVERNOR

Ghana Sign 8a.jpg

John Saka Addo
P-23a
P-24
P-25
P-26a
P-27a
P-28a
10 Cedis (15.05.1984)
20 Cedis (1984 & 1986)
50 Cedis (1983-1986)
100 Cedis (1983 - 1986)
200 Cedis (1983 - 1986)
500 Cedis (31.12.1986)
9 GOVERNOR

Ghana Sign 9.jpg

Dr. Godfried Kportufe Agama
P-26b
P-27b
P-28b
P-29a, b
P-30a, b, c
P-31a, b, c
P-32a
P-33a
P-34a
100 Cedis (1990 & 1991)
200 Cedis (1989 - 1993)
500 Cedis (1989 & 1990)
1.000 Cedis (1991 - 1996)
2.000 Cedis (1994 - 1996)
5.000 Cedis (1994 - 1996)
1.000 Cedis (05.12.1996)
2.000 Cedis (05.12.1996)
5.000 Cedis (05.12.1996)
10 GOVERNOR

Ghana Sign 10.jpg

Dr. Kwabena Duffuor
P-32b - f
P-33b - e
P-34b - f
1.000 Cedis (1997 & 2001)
2.000 Cedis (1997 - 2000)
5.000 Cedis (1997 & 2001)
11 GOVERNOR

Ghana Sign 11.jpg

Dr. Paul A. Acquah
P-32g, h, i
P-33f - i
P-34g - j
P-35a, b, c
P-36a, b, c
P-37a
P-38a
P-39a
P-40a
P-41a
1.000 Cedis (2001 & 2003)
2.000 Cedis (2001 - 2006)
5.000 Cedis (2001 & 2006)
10.000 Cedis (2002 - 2006)
20.000 Cedis (2002 - 2006)
1 Cedi (01.07.2007)
5 Cedis (01.07.2007)
10 Cedis (01.07.2007)
20 Cedis (01.07.2007)
50 Cedis (01.07.2007)
12 GOVERNOR

Ghana Sign 12.jpg

Kwesi Bekoe Amissah-Arthur
P-37b, c
P-37Aa
P-38b, c
P-39b, c
P-40b, c
P-41b
P-42a
1 Cedi (06.03.2010)
2 Cedis (06.03.2010)
5 Cedis (2010 & 2011)
10 Cedis (2010 & 2011)
20 Cedis (2010 & 2011)
50 Cedis (06.03.2010)
50 Cedis (02.01.2012)
13 GOVERNOR

Ghana Sign 13.jpg

Dr. Henry Kofi Wampah
P-37d
P-37Ab
P-38d
P-39d
P-40d

P-37e
P-37Ac
P-38e
P-39e
P-40e
P-42b

P-37f
P-37Ad
P-38f
P-39f
P-40f
P-42c
1 Cedi (06.03.2013)
2 Cedis (06.03.2013)
5 Cedis (06.03.2013)
10 Cedis (06.03.2013)
20 Cedis (06.03.2013)

1 Cedi (01.07.2014)
2 Cedis (01.07.2014)
5 Cedis (01.07.2014)
10 Cedis (01.07.2014)
20 Cedis (01.07.2014)
50 Cedis (01.07.2014)

1 Cedi (01.07.2015)
2 Cedis (01.07.2015)
5 Cedis (01.07.2015)
10 Cedis (01.07.2015)
20 Cedis (01.07.2015)
50 Cedis (01.07.2015)
14 GOVERNOR

Ghana Sign 14.jpg

Dr. Abdul Nashiru Issahaku
P-42d

P-43
50 Cedis (01.07.2016)

5 Cedis (04.03.2017)
15 GOVERNOR

Ghana Sign 15.jpg

Ernest Addison
P-37g
P-44
P-39g
P-40g
P-42e

P-37h
P-38h
P-39h
P-40h
P-42f
1 Cedi (04.08.2017)
2 Cedis (04.08.2017)
10 Cedis (04.08.2017)
20 Cedis (04.08.2017)
50 Cedis (04.08.2017)

1 Cedi (04.03.2019)
5 Cedis (04.03.2019)
10 Cedis (04.03.2019)
20 Cedis (04.03.2019)
50 Cedis (04.03.2019)
FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES
BANK OF GHANA CEDI VOUCHERS
A GOVERNOR

Ghana Sign A.jpg

Dr. Amon Nikoi
FX
FX
20 Cedis
50 Cedis


Weblinks

  • Bank of Ghana – Aufstellung der Gouverneure der Zentralbank von Ghana