Buch: Danmarks officielle Pengesedler 1713 - 1983

Aus Moneypedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Danmarks officielle Pengesedler

Official Paper Money of the Kingdom of Denmark

1713 - 1983

Udarbejdet af Dansk Numismatisk Forenings

Seddelfraktion

Danmarks officielle Pengesedler
1713 - 1983

Fachbuch


Produktinformation

Autor:Leo Hansen
Seiten: 380
Format: 302 x 218 mm
Leineneinband
Fadenheftung
Verlag: Dansk Numismatisk Forening, København
Auflage: 1983
Sprache: Dänisch mit englischer Zusammenfassung

online bestellen:
ISBN 87-88385-00-0


Buchinformation

Indholdsfortegnelse

Dansk Numismatisk Forenings forord
Seddelfraktionens forord
Forkortelser m. m.
Indledning

Dansk pengeseddelhistorie i korte træk
Specie og kurant 1713 - 1813
Rigsbankdaleren 1813 - 1873
Kronemøntfoden 1873 - 1983
Sedlernes købekraft 1713 - 1980

Seddelfortegnelse
Nummereret fortegnelse over Danmarks officielle pengesedler 1713 - 1983
Afbildninger og beskrivelser af officielle danske sedler mellem 1813 og 1983
Farveplancher over udvalgte sedler I - VIII
Årstal og seriebetegnelser 1910 - 1983
Underskrifter

Sedlernes fremstilling, cirkulation og inddragelse
Papiret til sedlerne
Trykningen af sedlerne
Seddelcirkulationen
Inddragelse og tilintetgørelse af sedlerne
Falske sedler

Bilag
Relevante love og forordninger
Tabeller
Kildemateriale
Noter
Navne
Fagudtryk
Symboler
Ordliste til beskrivelesen: dansk-engelsk, finsk, fransk, italiensk, russisk, spansk, tysk.
Tal og talord på sedlerne, dansk-engelsk

Summary in English