Buch: Norges pengesedler og seddelbankvesen inntil 1874, 1: Sedler utstedt i København

Aus Moneypedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Norges pengesedler og seddelbankvesen inntil 1874

1: Sedler utstedt i København

Omfatter også Danmarks pengesedler 1713 - 1813

Norges pengesedler og seddelbankvesen inntil 1874
1: Sedler utstedt i København
Omfatter også Danmarks pengesedler 1713 - 1813

Fachbuch


Produktinformation

Autor: Bjørn R. Rønning
Seiten: 258
Format 210 x 235 mm
Kunstledereinband mit Schutzumschlag
Fadenheftung
Verlag: Scandinavian University Books - Universitetsforlaget Oslo, Bergen, Tromsø 1980
Auflage: 1980
Sprache: Norwegisch

online bestellen:
ISBN 82-00-012929-2


Buchinformation

Innhold

Tabeller
Illustrasjoner i Teksten
Forkortelser
Innledning
I. Bergverkssedler
II. De autoriserte sedler 1695 - 96
III. De autoriserte sedler 1713 - 28
Serie I 30. Serie II 33. Serie III 38.
IV. Kurantbanken 1736 - 1813
Bankprosjekter i Danmark før Kurantbanken
Opprettelsen av Kurantbanken
Serie I, 1737 - 48
Serie II, 1748 - 94
Serie III (1786-)1791 - 1813
Kurantbanksedler i Dansk Vestindia
Kurantbanksedler på Island
Skillemyntsedler 1809 - 14
V. Speciebanken 1791 - 1813
VI. Skattkammerbeviser 1808 - 13
VII. Seddelfalsk
Noter
Lovgivning
Kilder og Litteratur
Personregister
Segl og blindstempler
Vannmerker
Vignetter på kurantbankens sedler 1737 - 1813
Katalog